zaterdag 13 september 2008

Cavalia neemt afscheid

Zondag sluit Cavalia z'n tentflappen in Knokke-Heist. In totaal werden meer dan 85.000 tickets verkocht. Dat is meer dan in alle andere Europese showlocaties, waaronder Brussel en Madrid. Het paardenspektakel verhuist nu naar Lisabon. De openingsavond dààr is 2 oktober. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems heeft de gemeente op alle vlakken z'n slag thuisgehaald. Het bewijs is geleverd dat men met een kwaliteits-evenement genoeg volk naar de badplaats kan halen. Uit een enquête blijkt dat 78 procent van alle bezoekers speciaal naar Knokke-Heist kwamen voor de paardenshow. De politie heeft vastgesteld dat het gros van het binnenkomend verkeer voor 18u in de badstad arriveerde. Dat betekent volgens Maxim Willems, dat veel bezoekers nog een aantal uren of zelfs een hele dag in Knokke-Heist doorbrachten. Verder bezorgde Cavalia de badstad in het hele land en daarbuiten enorm veel publiciteit. Knokke-Heist denkt eraan om komende zomer op hetzelfde terrein een kleinschaliger kwaliteitsevenement te organiseren. Men wil alvast het "Cirque du Soleil" in Oostende geen concurrentie aandoen. Ondertussen heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle ideeën voor een nieuw soort show. Knokke-Heist heeft al afspraken gemaakt om dat spektakel binnen drie jaar naar de badstad te halen.

85.000 tickets

Vanwege de laatste voorstelling zondag heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle zaterdagnamiddag de balans opgemaakt van het verblijf van het paardenspektakel in Knokke-Heist. De shows gingen op 18 juli van start. En ondertussen zijn meer dan 85.000 tickets verkocht. Afgezien van het feit dat Cavalia een paar dagen langer bleef, ligt het aantal bezoekers aldus hoger dan in ALLE andere Europese showlocaties, waaronder Brussel en Madrid. De geplande tweede showbeurt in Madrid, die op 17 september moest van start gaan, werd afgelast. In vervanging gaat het paardenspektakel naar Portugal. Onderhandelingen met het stadsbestuur van Lisabon zijn net rond en Cavalia opent er op donderdag 2 oktober. Wat er daarna volgt ligt nog niet vast. Er wordt namelijk vaak pas vrij kort tevoren beslist waar men best naar toe trekt met dit "paardentheater op wielen", aldus Latourelle. Wèl is het de bedoeling om met de show nog geruime tijd in Europa te blijven. Het gebeurt trouwens maar weinig, dat ze worden uitgenodigd om ergens hun tenten op te slaan. Dat was in Knokke-Heist wèl het geval.

De Cavalia balans voor Knokke-Heist

Precies een jaar geleden werden de onderhandelingen met Cavalia aangevat. Knokke-Heist bood heel wat voordelen zoals het gratis gebruik van een terrein, logistieke steun en een subsidie van 250.000 euro. Daarnaast was er ook een risico-garantie van nog eens hetzelfde bedrag mocht de tickettenverkoop de 60.800 stuks niet gehaald hebben. De Canadese Cavalia-voorzitter Latourelle gaf zaterdag toe dat men erg geaarzeld heeft om toe te happen. Dat kwam vanwege het bevolkingsaantal in de badstad: minuscuul in vergelijking met de reguliere showlocaties van het paardenspektakel. Eerste Schepen Maxim Willems zei dat de gemeente dan ook bijzonder tevreden is, dat Cavalia "een stormachtig succes" is geweest. Het was 30 jaar geleden dat nog zo'n grootschalig initiatief was genomen in de badstad. Knokke-Heist wilde bewijzen dat er voldoende draagvlak is om met kwaliteits-evenementen genoeg volk naar de badplaats te trekken. In het achterhoofd leeft daarbij de gedachte, dat mega-evenementen in een groter Casino ook zullen slagen. Uit een enquête blijkt verder dat 78 procent van alle bezoekers speciaal naar Knokke-Heist kwamen voor de paardenshow. De politie heeft vastgesteld dat het gros van het binnenkomend verkeer voor 18u in de badstad arriveerde. Dat betekent volgens Maxim Willems, dat veel bezoekers nog een aantal uren of zelfs een hele dag in Knokke-Heist doorbrachten. Ook qua marketing geldt Cavalia voor Knokke-Heist als een groot succes. De badstad werd duidelijk weer op de kaart gezet als een badplaats die kwaliteitsvolle initiatieven neemt. In welke mate de middenstand heeft meegeprofiteerd zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Wèl bestudeert Knokke-Heist momenteel de geografische herkomst van de Cavaliabezoekers. Bij aankoop van de tickets werd namelijk naar het postnummer gevraagd.

De Toekomst

Knokke-Heist denkt eraan om komende zomer op hetzelfde terrein een kleinschaliger kwaliteitsevenement te organiseren. Men wil alvast het "Cirque du Soleil" in Oostende geen concurrentie aandoen. Daarna is het de bedoeling om een ander terrein klaar te maken waarop grote evenementen kunnen gehouden worden. Het huidige terrein behoort namelijk tot de Duinenwater verkaveling. Ondertussen heeft Cavalia-voorzitter Normand Latourelle ideeën voor een nieuw soort show. Knokke-Heist heeft al afspraken gemaakt om dat spektakel binnen drie jaar naar de badstad te halen.

Intussen wordt door Normand Latourelle in Québec verder gewerkt aan de voorbereiding van Cavalia 2. Dat is het paardenspektakel dat in de toekomst in Canada en de Verenigde Staten zal rondtrekken. Met dit initiatief is 4,5 miljoen euro gemoeid. Momenteel worden ruim 50 paarden opgeleid; 36 daarvan werden uit Europa overgevlogen. Voor de opleiding van de 170 personeelsleden komt de Canadese overheid de komende 3 jaar met in totaal 650.000 euro over de brug. Latourelle zei het verder te betreuren dat de regering van Stephen Harper het ondersteunen van artiesten in Canada wil terugschroeven. "Men schijnt niet te begrijpen dat cultuur ook een economische pijler is". Positief is dan weer het feit, dat in Canada en de Verenigde Staten de regels werden versoepeld voor het invoeren van spektakelpaarden uit Europa waar "metritis" voorkomt. Dat is de besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden. In Knokke-Heist heeft Cavalia trouwens twee paarden onderzocht als mogelijke kandidaten voor het showgebeuren. Na een medische scanning van de benen bleek dat de dieren toch niet in aanmerking kwamen.