dinsdag 19 augustus 2008

Weinig etalage voor Cavalia-cavalerie

In Knokke-Heist is de jury op pad getogen om de vijf bekoorlijkste Cavalia-etalages uit te kiezen in het kader van de plaatselijke wedstrijd. De heren en dames kwamen echter vrij ontgoocheld van hun reis terug. Ze merkten dat er bijzonder weinig handelaars aan dit project hadden deelgenomen. “Dat is eigenlijk betreurenswaardig, want meedoen aan dergelijke evenementen zorgt niet alleen voor de goede sfeer; het speelt daarnaast ook alleen maar in uw (handels)voordeel. Verschillende deelnemers vertrouwden ons toe dat de thema-aankleding in en rond hun etalage diverse mensen aantrok om hun winkel binnen te stappen”, aldus gemeenteraadslid Anne Vervarcke, tevens voorzitter van de Raad voor Lokale Economie. Het wordt betreurd dat de handelaars zo weinig op het thema hebben ingespeeld. Te meer daar Knokke-Heist graag elke zomer de badplaats op de wereldkaart wil plaatsen. Om dat te doen slagen is de medewerking van de handelaars onontbeerlijk.